مسابقه جفت سازی چای و صنعت غذا ( Tea Pairing)

در مسابقه جفت سازی چای و غذا ، شرکت کنندگان در مهارت خلق  و سرو ترکیبات خوراکی با چای به رقابت می پردازند بدین ترتیب که شرکت‌کننده باید دو ترکیب را به داوران ارائه دهد: ترکیب استاد چای و ترکیب برگزارکننده.

ترکیب استاد چای(شرکت کننده) می تواند از هر نوع باشد و چای به شکل نوشیدنی در ترکیب خواهد بود. ترکیب برگزارکننده با توجه به شرایطی که برگزار کننده مسابقات تعیین کرده است آماده و ارائه می شود. شرایط آماده سازی و ارائه برگزارکننده از قبل به اطلاع شرکت کنندگان می رسد و این شرایط ممکن است در مسابقات مختلف متفاوت باشد.

داوران هر دو ترکیب را به طور جداگانه با معیارهای زیر ارزیابی می کنند؛

 • آراستگی و تمیزی در حین اجرا
 • سادگی و کارآمدی ترکیب برای خوش طعم کردن
 • جذابیت مفهومی و بصری ترکیب
 • دانش و شناخت کافی از نوع ترکیب ارائه شده
 • دقت در پیش بینی طعم
 • هنر ارائه و جذابیت بصری اجرا
 • عطر و طعم
 • هماهنگی چای و میان وعده
 • مطابقت ذائقه با پیش بینی ها و انتظارات و ارزیابی ذهنی طعم (امتیاز این بخش ضریب 2 دارد)
 • پتانسیل تکرارپذیری ترکیب
 • پتانسیل توسعه مفهومی
 • پتانسیل توسعه تجاری

جزئیات مهم:

نکته فنی: چای (Camellia sinensis) باید در ترکیب به شکل نوشیدنی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ترکیبی از آب پرتقال و کلوچه های چای سبز برای مسابقات مناسب نیست). اما در عین حال چای نیز می تواند بخشی از میان وعده باشد.

چای و میان وعده باید جداگانه سرو شوند. به عنوان مثال، یک کلوچه را نمی توان با قرار دادن در یک فنجان چای سرو کرد، باید در یک بشقاب جداگانه سرو شود.

چای و تنقلات ممکن است قبل از شروع اجرا آماده شوند.

ترکیب ممکن است شامل چای طعم دار و افزودنی های چای باشد

ممکن است محدودیت‌هایی در قوانین آماده‌سازی ترکیب برگزارکننده توسط برگزارکننده هر تورنمنت خاص اعمال شود.

مدت زمان اجرای دم آوری 15 دقیقه است.

مدت زمان تمرین پشت صحنه( Back Stage) بر اساس تصمیم تیم برگزاری حدود 60 دقیقه برای هر استاد چای خواهد بود و این زمان برای آماده سازی ترکیب ارائه به داوران و شناخت چای برگزار کننده مسابقات می باشد.

هر استاد چای میتواند یک مربی در بک استیج به همراه داشته باشد.

مدت زمان چیدن وسایل در روی استیج 5 دقیقه است.

مدت زمان جمع آوری بعد اتمام مسابقه 5 دقیقه است.

استاد چای برای اجرای برنامه خود فقط 15 دقیقه فرصت دارد و چنانچه زمان اجرا از 15 دقیقه بیشتر بشود، امتیاز منفی برای استاد چای منظور میگردد.

نکته فنی: چای (Camellia sinensis) باید در ترکیب به شکل نوشیدنی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ترکیبی از آب پرتقال و کلوچه های چای سبز برای مسابقات مناسب نیست.

چای و میان وعده باید جداگانه سرو شوند. به عنوان مثال، یک کلوچه را نمی توان با قرار دادن در یک فنجان چای سرو کرد و باید در یک بشقاب جداگانه سرو شود.

امکان آماده سازی چای و تنقلات قبل از شروع مسابقه وجود دارد.

ترکیب ممکن است شامل چای طعم دار و افزودنی های چای باشد

ممکن است محدودیت‌هایی در قوانین آماده‌سازی ترکیب مربوط به برگزارکننده توسط برگزارکننده هر تورنمنت خاص اعمال شود.

مدت زمان اجرای دم آوری 15 دقیقه است.

مدت زمان تمرین پشت صحنه( Back Stage) بر اساس تصمیم تیم برگزاری حدود 60 دقیقه برای هر استاد چای خواهد بود و این زمان برای آماده سازی ترکیب ارائه به داوران و شناخت چای برگزار کننده مسابقات می باشد.

هر استاد چای میتواند یک مربی در پشت صحنه به همراه داشته باشد.

مدت زمان چیدن وسایل در روی استیج 5 دقیقه است.

مدت زمان جمع آوری بعد اتمام مسابقه 5 دقیقه است.

استاد چای برای اجرای برنامه خود فقط 15 دقیقه فرصت دارد و چنانچه زمان اجرا از 15 دقیقه بیشتر بشود، امتیاز منفی برای استاد چای منظور می گردد.