اولین گردهمایی کار گروه تخصصی چای ایران در حس کافه و با حضور جمعی از فعالان صنعت نوشیدنی ایران برگزار شد. میهمان ویژه این رویداد اقای شاماکوف رییس تی مسترز کاپ روسیه و مدرس و داور بین المللی بود. این رویداد با حمایت کمیسیون تخصصی چای کشور و با همت موسسین تی مسترز کاپ ایران (موسسه استادان چای ایرانیان) برنامه ریزی و برگزار شد.