Monthly Archives: آوریل 2018

راه اندازی وب سایت انجمن تخصصی چای ایران

راه اندازی وبسایت انجمن تخصصی چای ایران

با توجه افزایش روز افزون اهمیت فناوری در دنیای پیرامون ما ، انجمن تخصصی چای ایران بر آن شد که با همت تیم اجرایی خود در حوزه ی خدمات مدرن اولین قدم را در راه اندازی پایگاه اینترنتی  انجمن تخصصی چای ایران بردارد. وب سایت رسمی انجمن با آدرس WWW.IRANTEAMASTERSCUP.COM  در اختیار شما عزیزان قرار …