image استادان چای روسیه ۲۰۱۹

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
  • fa
  • en

فودلند

تست انواع چای‌های درخواستی شرکت فودلند

در اردیبهشت ماه گذشته برنامه ای برای تست انواع چای های درخواستی شرکت فودلند در دفتر این شرکت با حضور متخصصان برگزیده مجموعه فود لند برگزار گردید. این آزمون که بصورت تست چشایی کور انجام گردید نمونه چای قلم بهاره از منطقه فومن بعنوان چای برگزیده تیم آزمون انتخاب گردید. در پایان جا دارد تا از زحمات آقای دکتر سمیع زاده مدیریت فودلند تشکر و قدردانی بعمل آید