با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
  • fa
  • en

نوشته های دسته بندی : آموزش و پژوهش

چای سبز، اولانگ و سفید

چای سبز: در تولید این چای قبل از پلاس با بخار آب یا عبور برگهای سبز چای از آب جوش، آنزیم ها را غیرفعال کرده و عملیات تخمیر را متوقف میکنند درنتیجه رنگ چای تا آخرین مرحله سبز باقی می ماند انواع چای سبز: چای…