مسابقه تهیه چای خالص (Tea Preparation)

در این بخش شرکت کنندگان در مهارت تهیه و سرو چای خالص (نوشیدنی ساخته شده از گیاه کاملیا سیننسیس بدون هیچ گونه افزودنی) به رقابت می پردازند و در طول اجرا، شرکت کننده باید دو چای را برای داوران تهیه و سرو کند: چای مورد علاقه شرکت کننده  و چای برگزار کننده مسابقات.

چای می تواند از هر نوع باشد (اما فقط چای خالص) و به هر شکلی قابل تهیه و سرو است و چای برگزارکنندگان طبق شرایطی که برگزار کننده مسابقات تعیین کرده است تهیه و سرو می شود. شرایط تهیه و سرو چای برگزارکنندگان از قبل به اطلاع شرکت کنندگان می رسد. این شرایط ممکن است در مسابقات مختلف متفاوت باشد.

داوران هر چای (شرکت کننده و برگزار کننده ) را به طور جداگانه با معیارهای زیر ارزیابی می کنند؛

در این بخش شرکت کنندگان در مهارت تهیه و سرو چای خالص (نوشیدنی ساخته شده از گیاه کاملیا سیننسیس بدون هیچ گونه افزودنی) به رقابت می پردازند و در طول اجرا، شرکت کننده باید دو چای را برای داوران تهیه و سرو کند: چای مورد علاقه شرکت کننده  و چای برگزار کننده مسابقات.

چای می تواند از هر نوع باشد (اما فقط چای خالص) و به هر شکلی قابل تهیه و سرو است و چای برگزارکنندگان طبق شرایطی که برگزار کننده مسابقات تعیین کرده است تهیه و سرو می شود. شرایط تهیه و سرو چای برگزارکنندگان از قبل به اطلاع شرکت کنندگان می رسد. این شرایط ممکن است در مسابقات مختلف متفاوت باشد.

داوران هر چای (شرکت کننده و برگزار کننده ) را به طور جداگانه با معیارهای زیر ارزیابی می کنند؛

 • آراستگی و تمیزی در حین اجرا
 • تکنیک دم کردن
 • نحوه سرو و تناسب تکنیک با چای انتخابی
 • اعتماد به نفس در حین اجرا
 • تمیزی سرویس
 • سادگی
 • ارائه دلایل انتخاب نمونه
 • دانش و شناخت کافی از چای
 • شرح فرآیند دم کردن
 • دقت در پیش بینی طعم
 • عطر و طعم چای
 • هنر ارائه و جذابیت بصری اجرا
 • عطر، خلوص و انطباق آن با پیش بینی ها
 • طعم. پیچیدگی، تعادل، مطابقت سلیقه با پیش بینی ها و انتظارات
 • قابلیت تعریف پس طعم، انطباق پس‌ طعم با پیش‌بینی‌ها

جزئیات مهم:

استفاده از چای طعم دار و افزودنی های چای (قند، شیر و …) ممنوع است.

مخلوط کردن نمونه های چای برگزارکنندگان ممنوع است.

هر دو چای (چای برگزارکنندگان و چای شرکت کننده) باید در حین اجرا دم شوند و دم کردن چای از لحظه تماس چای با آب شروع می شود.

مدت زمان اجرای دم آوری 15 دقیقه است.

مدت زمان تمرین پشت صحنه( Back Stage) بر اساس تصمیم تیم برگزاری بین 20 تا 40 دقیقه برای هر استاد چای(شرکت کننده) میباشد. هر استاد چای میتواند یک مربی در پشت صحنه به همراه داشته باشد.

مدت زمان چیدن وسایل در روی استیج 5 دقیقه است.

مدت زمان جمع آوری بعد اتمام مسابقه 5 دقیقه است.

استاد چای برای اجرای برنامه خود فقط 15 دقیقه فرصت دارد و چنانچه زمان اجرا از 15 دقیقه بیشتر بشود، امتیاز منفی برای استاد چای منظور می گردد.