مسابقه میکس بر پایه چای  (Tea Mixology)

در این بخش شرکت کنندگان در مهارت تهیه و سرو ترکیب های مبتنی بر چای به رقابت می پردازند و در طول ارائه، شرکت‌کننده باید دو ترکیب را به داوران ارائه کند: ترکیب استاد چای(شرکت کننده) و ترکیب برگزارکننده.

میکس استاد چای باید نوشیدنی باشد و چای نیز جزو ترکیبات آن باشد. ترکیب برگزارکننده طبق شرایطی که برگزار کننده مسابقات تعیین کرده است آماده و سرو می شود. شرایط آماده سازی و ارائه میکس برگزار کننده از قبل به اطلاع شرکت کنندگان می رسد. این شرایط ممکن است در مسابقات مختلف متفاوت باشد.

( مواد اولیه میکسولوژی و چای برگزار کننده یک روز قبل از برگزاری مسابقه در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار میگیرد)

داوران هر دو ترکیب (استاد چای و برگزار کننده) را به طور جداگانه با معیارهای زیر ارزیابی می کنند؛

 • تکنیک آماده سازی و ارائه
 • اعتماد به نفس در هنگام اجرا
 • تمیزی و آراستگی
 • عطر و طعم مطلوب
 • هنر ارائه و جذابیت مفهومی و بصری نوشیدنی
 • آگاهی و شناخت کافی از اجزاء نوشیدنی
 • درک و شناخت درست از کاربردهای انواع نوشیدنی
 • ویژگی های ارگانولپتیک -تمایز هر جزء در طعم نهایی نوشیدنی-
 • مطابقت طعم و عطر با پیش بینی ها و انتظارات، ارزیابی ذهنی طعم و عطر(امتیاز این بخش ضریب 2 دارد).
 • برجسته بودن طعم چای در نوشیدنی
 • پتانسیل تکرارپذیری نوشیدنی
 • پتانسیل توسعه تجاری

جزئیات مهم:

ترکیبات مخلوط باید شامل چای (Camellia sinensis) باشد و استفاده از چای طعم دار نیز مجاز است.

مخلوط باید نوشیدنی باشد، به عنوان مثال بستنی تهیه شده از چای نوشیدنی محسوب نمی شود و قابل قبول نیست.

تمامی اجزای مخلوط از جمله دکور هنگام سرو باید در لیوان یا روی لیوان قرار گیرد و سرو جداگانه اجزای مخلوط مجاز نمی باشد. (زیر لیوانی، نعلبکی، جا لیوانی و … جزء لیوان محسوب نمی شوند.)

تمام اجزای مخلوط ممکن است قبل از شروع اجرا آماده شوند، مخلوط کردن نهایی و سرو مخلوط حین اجرا انجام می شود.

مدت زمان اجرا 15 دقیقه است.

مدت زمان تمرین پشت صحنه( Back Stage) بر اساس تصمیم تیم برگزاری حدود 60 دقیقه برای هر استاد چای خواهد بود و این زمان برای آماده سازی ترکیب و شناخت چای برگزار کننده مسابقات می باشد.

هر استاد چای میتواند یک مربی در پشت صحنه به همراه داشته باشد.

مدت زمان چیدن وسایل در روی استیج 5 دقیقه است.

مدت زمان جمع آوری بعد اتمام مسابقه 5 دقیقه است.

استاد چای برای اجرای برنامه خود فقط 15 دقیقه فرصت دارد و چنانچه زمان اجرا از 15 دقیقه بیشتر بشود، امتیاز منفی برای استاد چای منظور می گردد.