مسابقه حافظه چشایی (Tea Tasting)

در مسابقه Tea Tasting، شرکت کنندگان با به خاطر سپردن و شناخت چای های طعم دار و مواد تشکیل دهنده نوشیدنی های چند جزئی بر پایه چای به رقابت می پردازند و این مسابقه در دو بخش برگزار می شود؛

چای خالص؛ شرکت کنندگان با نمونه هایی از چای خالص، بدون هیچ گونه افزودنی یا طعم دهنده کار می کنند. در طول چشیدن باز اولیه، شرکت‌کنندگان چای را می‌نوشند و مزه ها را حفظ می‌کنند. در طول چشیدن کور، شرکت‌کنندگان سعی می‌کنند پنج چای را که قبلاً چشیده‌اند شناسایی کنند.

Multicomponent Blend؛ شرکت کنندگان با یک چای خالص و افزودنی های آن کار می کنند. در مرحله پیش مزه، شرکت کنندگان چای و 9 ماده دم کرده جداگانه را می چشند که می توان از آنها به عنوان افزودنی چای نیز استفاده کرد. در حین چشیدن کنترلی، شرکت‌کنندگان ترکیبی از چای و سه ماده از 9 ماده‌ای که قبلاً چشیده‌اند را می‌چشند و سعی می‌کنند تشخیص دهند که کدام مواد در ترکیب گنجانده شده است.

برنده مسابقه بر اساس مجموع نتایج هر شرکت کننده در هر دو بخش مشخص می شود. برای رساندن نتایج دو زیرمجموعه به یک نتیجه واحد، سیستمی برای تبدیل نتایج شرکت‌کننده در هر یک از زیر مجموعه‌ها به امتیاز استفاده می‌شود.

چشیدن چای، آزمون حرفه ای شرکت کننده ها نیست، یعنی شرکت کننده نیازی به تعیین منطقه چای و زمان برداشت یا فرایند تولید چای با توجه به ذائقه خود ندارد. شرکت‌کننده باید چای یا یکی از اجزای مخلوط را بچشد و هنگام چشیدن برای بار دوم، آن را در میان چای‌های دیگر (سایر اجزا) شناسایی کند. بنابراین، هر شخصی می تواند بدون آموزش خاصی در  مسابقه Tea Tasting شرکت کند. البته بدیهی است که تجربه چشایی و دانش حرفه ای مزایای قابل توجهی را به شرکت کننده می دهد.